Home  
Check Mail  
   
menu
Publications

Books Publication

1 Prof. K.K.Hurde Text Book of Physics Boke Prakashan ---
2 Dr. S.B.ChakavePanchayatrajchi watchalved Mudra prakashan AmaravatiISBN 978-93-81733-03
3 Dr. N.A.RashidiA Text Book of Chemistry practicalNabh Prakashan Amaravati ISBN 978-81-905776-11-3
4 Principal Dr. Sangita Ghuikhedkar  And Dr. S B. Chakave Mahilanchya , rajkiy, samajik, Arthik Janiwa Nabh Prakashan Amaravati ISBN No.978-81-905776-201-4
         
         
         
         
         
         
         
         
Copyright ©2014 Mungsaji Maharaj Mahavidyalaya,Darwha. All rights reserved. Powered by -